Een samenleving waarin iedereen mee kan doen,
begint met toegankelijke informatie.

Studio Flessenpost

Studio Flessenpost streeft naar een inclusieve maatschappij, waarin informatie binnen een sociaal maatschappelijke context voor iedereen begrijpelijk is en communicatiedrempels overbrugd worden.

In 2017 is Studio Flessenpost opgericht door Simone van Daelen en Marleen Klapwijk. Studio Flessenpost creƫert laagdrempelige, contextafhankelijke middelen, concepten en advies om communicatiedrempels te overbruggen, binnen een sociaal maatschappelijke context. Met deze communicatiemiddelen, willen wij ervoor zorgen dat informatie begrijpelijk wordt voor iedereen. Door middel van ontwerpend onderzoek, in co-creatie met onze samenwerkingspartner(s), proberen we tot een duurzaam en inclusief product te komen.

Wij bekijken per situatie wat er nodig is om een communicatief middel te ontwikkelen. We richten ons hierbij op de professionals die met groepen willen communiceren waarbij een communicatiedrempel bestaat, en geven hen de middelen om deze communicatie te verhelderen en te vergemakkelijken. Ook kijken we steeds weer naar de informatie die gecommuniceerd moet worden, en hoe we dit het beste kunnen doen, zodat het aansluit bij de doelgroep.

Als grafisch ontwerpers hebben wij ons gespecialiseerd in visuele laagdrempelige communicatie. Wij doen ontwerpend onderzoek, en werken nauw samen met onze opdrachtgevers, experts en andere makers. Met onze frisse blik kunnen we buiten de gebaande paden kijken, en zien we vernieuwende oplossingen. Ook hebben we als grafisch ontwerpers een sterke basis als het gaat om communiceren met beeld en taal, die we nu verdiept hebben met onze kennis over het ontwikkelen van laagdrempelige communicatiemiddelen.