Een samenleving waarin iedereen mee kan doen,
begint met toegankelijke informatie.

Iconen Service Portal

In opdracht van een gemeente in Midden-Nederland ontwikkelden wij iconen voor het interne service-portal dat zij hun medewerkers bieden. In 2019 is de uitstraling van dit portaal volledig vernieuwd, en één van de wensen bij deze vernieuwing was een nieuwe set iconen dat aansluit bij de vernieuwde uitstraling.

Wij hebben gezorgd voor een mooie onderlinge samenhang en een heldere, minimalistische stijl. Daarnaast hebben wij bij de ontwikkeling kritisch gekeken naar de betekenis van de iconen en de manier waarop zij binnen de context gelezen worden. De iconen zijn zo veel mogelijk eenduidig in betekenis en begrijpelijk voor iedereen.

IllustratiesPhi-Yen Phan

×