Een samenleving waarin iedereen mee kan doen,
begint met toegankelijke informatie.