Een samenleving waarin iedereen mee kan doen,
begint met toegankelijke informatie.

Studio Flessenpost

In Nederland zijn er 2,5 miljoen volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven, waarvan tweederde autochtoon is. Omdat zij informatie lastig tot zich kunnen nemen, ondervinden ze veel problemen, waaronder het leven in slechtere gezondheid.

Uit onderzoek van Price Waterhouse Coopers (PwC) blijkt dat laaggeletterden jaarlijks €572 miljoen aan inkomsten mislopen. Volgens de meest recente berekening bedragen de totale maatschappelijke kosten voor laaggeletterdheid €1,13 miljard per jaar.

Er zijn veel organisaties in Nederland die zich bezighouden met laaggeletterdheid en op allerlei manieren zorgen dat er meer gelezen wordt, om zo het aantal laaggeletterden terug te dringen. Maar waarom zouden we niet gewoon zorgen dat de informatie op een andere manier toegankelijk wordt gemaakt? Voor hen die niet kunnen lezen, maar ook voor hen die dit wel kunnen. Dit is wat wij doen als Studio Flessenpost.

Studio Flessenpost is een conceptuele communicatie-ontwerpstudio opgericht door Simone van Daelen en Marleen Klapwijk. Onze samenwerking ontstond bij een opdracht voor de gemeente Utrecht in ons afstudeerjaar van de opleiding Graphic Design aan de HKU, en sindsdien werken we volgens onze eigen ontwerpmethode waarbij we communicatiemiddelen ontwikkelen voor gesprekken met groepen waarbij communicatiedrempels bestaan. Deze middelen maken wij voor maatschappelijke organisaties en overheden die (vaak ingewikkelde) informatie willen overbrengen.

Wij zijn van mening dat wij met onze ontwerp-achtergrond de aangewezen personen zijn om communicatieproblemen binnen de maatschappelijke context aan te pakken. Met onze frisse blik kunnen we buiten de gebaande paden kijken en zien we vernieuwende oplossingen. Ook hebben we als grafisch ontwerpers een sterke basis als het gaat om communiceren met beeld en taal, die we nu verdiept hebben met onze kennis over groepen die niet via de “normale” wegen te bereiken zijn.