Een samenleving waarin iedereen mee kan doen,
begint met toegankelijke informatie.

Studio Flessenpost

In Nederland zijn er 2,5 miljoen volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven, waarvan twee derde autochtoon is. Omdat zij informatie lastig tot zich kunnen nemen, ondervinden ze veel problemen.

Uit onderzoek van Price Waterhouse Coopers (PwC) blijkt dat laaggeletterden jaarlijks €572 miljoen aan inkomsten mislopen. Volgens de meest recente berekening bedragen de totale maatschappelijke kosten voor laaggeletterdheid €1,13 miljard per jaar.

Er zijn veel organisaties in Nederland die zich bezighouden met laaggeletterdheid en op allerlei manieren zorgen dat er meer gelezen wordt, om zo het aantal laaggeletterden terug te dringen. Maar waarom zouden we niet gewoon zorgen dat de informatie op een andere manier toegankelijk wordt gemaakt? Voor zij die niet kunnen lezen, maar ook voor zij die dit wel kunnen. Dit is wat wij doen als Studio Flessenpost.

Studio Flessenpost is een communicatie-ontwerpstudio opgericht door Simone van Daelen en Marleen Klapwijk. Onze samenwerking is ontstaan bij een opdracht voor de Gemeente Utrecht tijdens ons afstudeerjaar van de opleiding Graphic Design aan de HKU. Sindsdien werken we volgens onze eigen ontwerpmethode, waarbij we beeldende middelen ontwikkelen voor communicatie met moeilijk bereikbare doelgroepen. Deze middelen maken wij voor maatschappelijke organisaties, overheden en zorginstanties, die (vaak ingewikkelde) informatie willen overbrengen.

Wij zijn van mening dat wij met onze ontwerp-achtergrond de aangewezen personen zijn om communicatieproblemen binnen een maatschappelijke context aan te pakken. Met onze frisse blik kunnen we buiten de gebaande paden kijken, en zien we vernieuwende oplossingen. Ook hebben we als grafisch ontwerpers een sterke basis als het gaat om communiceren met beeld en taal, die we nu versterkt hebben met onze kennis over groepen die niet via de “normale” wegen te bereiken zijn.