Een samenleving waarin iedereen mee kan doen,
begint met toegankelijke informatie.

Onze werkwijze

Toegankelijkheid staat bij ons hoog in het vaandel. Als je informatie begrijpelijk wilt maken voor iedereen, dan moet je rekening houden met toegankelijkheid op verschillende niveaus. De boodschap op zich moet niet te ingewikkeld zijn, maar ook de manier waarop deze gebracht wordt (de toon, het medium dat gebruikt wordt en eventuele ondersteunende middelen), heeft grote invloed op hoe een boodschap overkomt. Wanneer je doel is een gedragsverandering teweeg te brengen, zoals dat bij onze opdrachtgevers vaak het geval is, dan is dit alleen mogelijk als de boodschap begrijpelijk en toegankelijk is.

Onze ontwerpmethode is overal inzetbaar waar op een heldere manier gecommuniceerd moet worden. Dit kan binnen grote, maar ook binnen kleine organisaties zijn. Wij bekijken per situatie wat de juiste vorm is en eisen zijn om een communicatief middel te ontwikkelen. We richten ons hierbij op de professionals die met groepen willen communiceren waarbij een communicatiedrempel bestaat, en geven hen de middelen om deze communicatie te verhelderen en te vergemakkelijken.

Elk project dat we doen is weer anders, omdat er rekening gehouden moet worden met een doelgroep (de zorg-/hulpverleners), de informatie die moet worden overgebracht, een locatie of situatie waarin dit gebeurt en een eindgebruiker (de groep die lastig te bereiken is). Als ontwerpers werken wij zorgvuldig en methodisch, een gedegen aanpak die bekend staat als Design Thinking. Hiermee doorgronden we een probleem volledig en zo een passende, duurzame oplossing kunnen vinden. In dit proces zijn we veel in gesprek met alle mogelijke “stakeholders”, waardoor er co-creatie ontstaat en er veel draagvlak wordt gecreëerd bij de eindgebruikers van het product. Dit vergemakkelijkt de implementatie en verhoogt de effectiviteit.