Een samenleving waarin iedereen mee kan doen,
begint met toegankelijke informatie.

Onze werkwijze

Toegankelijkheid staat bij ons hoog in het vaandel. Als je informatie begrijpelijk wil maken voor iedereen, dan moet je rekening houden met toegankelijkheid op verschillende niveau’s. De boodschap op zich moet niet te ingewikkeld zijn, maar ook de manier waarop deze gebracht wordt (de toon, het medium dat gebruikt wordt en eventuele ondersteunende middelen) hebben grote invloed op hoe een boodschap overkomt. Wanneer je doel is om een gedragsverandering teweeg te brengen, zoals dat bij onze opdrachtgevers vaak het geval is, dan is dit alleen mogelijk als de boodschap goed begrijpelijk en toegankelijk is.

Onze ontwerpmethode is overal inzetbaar waar op een heldere manier gecommuniceerd moet worden. Dit kan binnen grote, maar ook binnen kleine organisaties. Wij bekijken per situatie wat de juiste vorm en eisen zijn om een goed communicerend middel te ontwikkelen. We richten ons hierbij op de professionals die met groepen willen communiceren waarbij een communicatiedrempel bestaat, en geven hen de middelen om deze communicatie te verhelderen en vergemakkelijken.

Elk project dat we doen is weer anders, omdat er rekening gehouden moet worden met een doelgroep (de zorg-/hulpverleners), de informatie die moet worden overgebracht, een locatie of situatie waarin dit gebeurd en een eindgebruiker (de groep die lastig te bereiken is). Als ontwerpers werken wij zorgvuldig en methodisch, een gedegen aanpak die bekend staat als Design Thinking, waarmee we een probleem volledig doorgronden en zo ook een passende, duurzame oplossing kunnen vinden. In dit proces zijn we veel in gesprek met alle mogelijke “stakeholders”, waardoor er co-creatie ontstaat, en er veel draagvlak wordt gecreëerd bij de mensen die uiteindelijk moeten gaan werken met de oplossing. Dit vergemakkelijkt de implementatie, en verhoogd de effectiviteit.