Een samenleving waarin iedereen mee kan doen,
begint met toegankelijke informatie.

Op de roze wolk

Er zijn van die kwalen waar mensen niet graag over praten. Incontinentie is er daar één van. En dat terwijl één op de drie inwoners van Nederland er in zijn of haar volwassen leven mee te maken krijgt. Apotheek Orion in Amersfoort merkte dat mensen uit niet-westerse culturen minder vaak gebruik maken van continentiezorg, zoals fysiotherapie en opvangmateriaal, dan anderen. Samen met Hogeschool Utrecht deed de apotheek verschillende onderzoeken. Een van de conclusies: betere voorlichting tijdens de zwangerschap is hoognodig. Niet alleen voor vrouwen met een niet-westerse achtergrond, maar voor iedereen.

In samenwerking met U Create, Apotheek Orion Amersfoort, Studio Antwan en Blauwschaap is Studio Flessenpost gestart met het ontwikkelen van een taboe doorbrekende berichtenservice voor zwangere vrouwen. Elke week ontvangen de vrouwen die zich aanmelden een bericht dat passend is bij het punt in de zwangerschap waar zij zich op dat moment bevinden. Binnen deze berichtenservice wordt niet alleen het onderwerp van incontinentie behandeld, maar ook andere onderwerpen waar men het niet graag over heeft, zoals aambeien, witte afscheiding, intimiteit tijdens de zwangerschap en obstipatie.

Omdat deze service toegankelijk moet zijn voor iedereen, is de service laagdrempelig en beeldend ingestoken. De teksten zijn simpel en kort en de beelden zijn vrolijk, en multicultureel inzetbaar. De vrouw wordt afgebeeld als godin in al haar ongemakken, om zo op een luchtige en positieve manier de onderwerpen te belichten waar je het anders misschien niet graag over zou hebben.

Binnen dit project heeft Studio Flessenpost de rol van projectleider, we hebben een concept voor de stijl en toon ontwikkeld, een opzet gemaakt voor de inhoud van de berichten en de juiste mensen bij elkaar gezet voor de ontwikkeling van de berichten. Daarnaast testen wij de ontwikkelde middelen uitgebreid bij de doelgroep en de zorgverleners die in contact staan met de doelgroep. Op dit moment wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een platform waar de berichten op terug te vinden zullen zijn.

×