Een samenleving waarin iedereen mee kan doen,
begint met toegankelijke informatie.

Iconen Service Portal

Een gemeente biedt aan haar medewerkers een portaal om IT-gerelateerde aanvragen te doen. In 2019 is de uitstraling van dit portaal volledig vernieuwd, en één van de wensen bij deze vernieuwing was een nieuwe set iconen.

Wij hebben gezorgd voor een mooie onderlinge samenhang en een heldere, minimalistische stijl. Daarnaast hebben wij bij de ontwikkeling kritisch gekeken naar de betekenis van de iconen en de manier waarop zij binnen de context gelezen worden. De iconen zijn zo veel mogelijk eenduidig in betekenis en begrijpelijk voor iedereen.

Illustraties door Phi-Yen Phan

×