Een samenleving waarin iedereen mee kan doen,
begint met toegankelijke informatie.

Groeikaarten

De Groeikaarten zijn een set kaarten met daarop activiteiten die ouders kunnen doen met hun jonge kinderen, om de ontwikkeling te stimuleren op het gebied van cognitie, motoriek en voeding. De kaarten worden uitgedeeld op consultatiebureaus aan ouders die deze tips goed kunnen gebruiken, bijvoorbeeld laagtaalvaardige ouders. De set is opgebouwd in stappen naar contactmomenten bij het consultatiebureau en lopen van de leeftijd 0 tot 4. De set bestaat op dit moment uit drie delen en ongeveer 90 kaarten.

Het gebruik
De kaarten zijn bedoeld om te gebruiken in een gesprek tussen zorgverlener en ouder. De zorgverlener zoekt tijdens een gesprek een passend kaartje uit waarvan hij/zij denkt dat het aansluit bij de ouder en bij wat het kind nodig heeft, en neemt vervolgens de activiteit met de ouder door. Hierbij wordt ook uitgelegd waarom deze activiteit van belang is voor de ontwikkeling van het kind. Er kan dan ook nog eens nagevraagd worden of de ouder alles begrepen heeft. Vervolgens krijgt de ouder het kaartje mee naar huis (kan in het Groeiboekje) en hangt deze bijvoorbeeld op de koelkast, waar het een herinnering vormt.

Het achterliggende concept
De Groeikaarten zijn in eerste instantie ontwikkeld voor de consultatiebureaus in de wijken Kanaleneiland en Overvecht in Utrecht. Verpleegkundigen en artsen zochten naar een laagdrempelige manier om met veelal laagtaalvaardige ouders in gesprek te gaan over de ontwikkeling van hun jonge kind; in eerste instantie op het gebied van cognitieve ontwikkeling, en later ook rond motorische ontwikkeling en voeding. Ook wilden ze ouders graag motiveren om hier op een actieve manier aan bij te dragen.

Voorafgaand aan het ontwikkelen van de Groeikaarten hebben we een uitgebreid onderzoek verricht om het probleem te doorgronden. Op basis van dit onderzoek zijn de Groeikaarten ontwikkeld. De kaarten zijn laagdrempelig in het gebruik voor zowel de zorgverlener als voor de ouders. Ze zijn modulair opgezet, waardoor de informatie in behapbare stukjes wordt verstrekt. Dit zorgt ook voor een herhalend element: steeds kan een ander kaartje meegegeven worden.

De kaarten zijn fysiek en daarmee toegankelijk voor de doelgroep, ook zijn ze hierdoor een herinnering voor de ouders thuis. Ze zijn beeldend en begrijpelijk voor iedereen. Deze beelden zijn cultuur- en genderneutraal. De vormgeving van de kaarten en de activiteiten is leuk en vrolijk, waardoor de kaarten stimulerend werken in plaats van belerend.

Op dit moment worden de kaarten gebruikt op verschillende plekken binnen de gemeente Utrecht, door de vrijwilligers van organisatie Taal doet meer en binnen de opleiding verpleegkunde van het ROC Midden Nederland. Ook wordt op dit moment in samenwerking met Geboortezorgorganisatie Eigenwijs gewerkt aan een uitbreiding naar kaarten voor zwangere vrouwen met een extra hulpvraag.


Gebruik binnen uw gemeente of organisatie
Wilt u de Groeikaarten ook gaan gebruiken binnen uw gemeente of organisatie? Dat kan natuurlijk! Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@studioflessenpost.nl. Wij kijken graag met u mee naar de mogelijkheden van de Groeikaarten binnen uw organisatie.


Ontwikkeld in samenwerking met JGZ Utrecht
Illustraties:
Anna van Duijn

×